EU เตือน Musk ให้เพิ่มการควบคุม Twitter ก่อนกฎใหม่

คณะกรรมาธิการด้านนโยบายดิจิทัลของสหภาพยุโรปบอกกับ Musk ว่า Twitter จะต้องเพิ่มความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริการดิจิทัล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า ลอนดอน — เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปเตือน Elon Musk เมื่อวันพุธว่า Twitter จำเป็นต้อง  เพิ่มมาตรการเพื่อปกป้องผู้ใช้  จากคำพูดแสดงความเกลียดชัง ข้อมูลที่ผิด และเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎใหม่ที่คุกคามยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีด้วยค่าปรับจำนวนมากหรือแม้แต่การห้ามในวันที่ 27 – กลุ่มประเทศ...